Sửa laptop tại nhà Linh Đàm

Quy trình sửa chữa chuyên nghiệp

Bước 1: Kiểm tra máy cùng khách hàng.

Bước 2: Báo lỗi giá sửa chữa và bảo hành cho khách hàng.

Bước 3: Hỏi ý kiến khách hàng đồng ý tiến hành sửa chữa.

Sửa Chữa Laptop tại nhà Linh Đàm

Bước 4: Tiến hành sửa chữa khi khách hàng đã đồng ý.

Bước 5: Kiểm tra vệ sinh máy trước khi bàn giao cho khách.

Bước 6: Bàn giao máy đã sửa chữa xong cho khách.